Showing all 12 results

Đèn Tuýp LED - Bán Nguyệt

Bộ đèn LED T5 0.3m 6W

75,000 

Đèn Tuýp LED - Bán Nguyệt

Bộ đèn LED T5 0.6m 10W

82,500 

Đèn Tuýp LED - Bán Nguyệt

Bộ đèn LED T5 1.2m 18W

95,000 

Đèn Tuýp LED - Bán Nguyệt

Đèn bán nguyệt đầu dẹt 0.6m 25W

142,500 

Đèn Tuýp LED - Bán Nguyệt

Đèn bán nguyệt đầu dẹt 1.2m 48W

150,000 

Đèn Tuýp LED - Bán Nguyệt

Đèn bán nguyệt đầu vuông 1.2m 65W

200,000 

Đèn Tuýp LED - Bán Nguyệt

Máng đèn tuýp Led đôi 1.2m

70,000 

Đèn Tuýp LED - Bán Nguyệt

Máng đèn tuýp Led đơn 0.6m

45,000 

Đèn Tuýp LED - Bán Nguyệt

Máng đèn tuýp Led đơn 1.2m

50,000 

Đèn Tuýp LED - Bán Nguyệt

Tuýp LED thủy tinh T8 0.6m 14W

67,500 

Đèn Tuýp LED - Bán Nguyệt

Tuýp LED thủy tinh T8 1.2m 25W

82,500 

Đèn Tuýp LED - Bán Nguyệt

Tuýp LED thủy tinh T8 đầu nhựa 1.2m 22W

70,000