Liên hệ

Trụ sở chính Hà Nội

 

Địa chỉ: P701 Tòa nhà N3B Lê Văn Lương, Thanh Xuân Hà Nội
Email: support@congnghehxt.vn
Điện thoại: 0977 736 119
Hotline:
– Kinh doanh/Dự án: 0977 736 119 (Ext: 1)
– Hỗ trợ kỹ thuật: 0977 736 119 (Ext: 2)

Trụ sở chính Hải Dương

 

Địa chỉ: Số 298 đường Thanh Niên, Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Email: support@congnghehxt.vn
Điện thoại: 0946 771 666
Hotline:
– Kinh doanh/Dự án: 0946 771 666 (Ext: 1)
– Hỗ trợ kỹ thuật: 0946 771 666 (Ext: 2)